top of page

About

Infodemic refers to the exponential spread of misinformation and fake news during times of polycrisis, such as pandemics, natural disasters, elections, and polarization. Our vulnerability to misinformation increases in these times when we need reliable news and sources, dragging us into another crisis area, infodemic.In the face of the global crisis of infodemic, the need for resilience among media users in Turkey, who are increasingly exposed to false information, has drastically increased. Accordingly, InfodemiLab is a research initiative where we have focused on false information spread during the Covid-19 pandemic and is now expanding our focus to other current crises. With an ethnographic and interdisciplinary approach, we aim to understand the spread of false information from the perspective of media users and ultimately build actions to develop resilience.

InfodemiLab was first launched with the project titled "Understanding False Information Spread from the Perspective of Media Users in Turkey in the Context of Covid-19 and Developing Preventive Action Plans" supported by TÜBİTAK grant in 2020. The findings of our research, in which we revealed the media platforms where users access coronavirus-related content and the mechanisms for verifying and sharing information, were published in the New Media & Society. As of January 15, 2022, we have embarked on a new project that broadens our focus to "political news" in Turkey to address the spread of false information on a wider scale.

İnfodemi; pandemi, doğal afet, seçim, kutuplaşma gibi çoklu kriz dönemlerinde yanlış bilginin ve sahte haberlerin bir salgın gibi üssel olarak yayılmasıdır. Güvenilir haber ve kaynaklara ihtiyacımızın son derece arttığı bu dönemlerde yanlış bilgi karşısında kırılganlığımızın artması bizi başka bir kriz durumu olan infodeminin içine sürüklemektedir. Küresel bir soruna işaret eden infodemi karşısında Türkiye’deki medya kullanıcılarının yanlış bilgiye maruz kalma algısının artmasıyla birlikte yanlış bilgiye direnç ihtiyacı da artmaktadır. InfodemiLab, Covid-19 pandemi döneminde yanlış bilgi sorununa odaklanmak için kurduğumuz ve bu salgından yola çıkarak odağımızı güncel krizlerle genişlettiğimiz  bir araştırma girişimidir. InfodemiLab ile etnografik temelli ve disiplinlerarası bir yaklaşım benimseyerek, yanlış bilgi yayılımını medya kullanıcılarının gözünden anlamayı ve nihai olarak önleyici faaliyet önerileri geliştirilebilmesi için bir tartışma ortamı yaratmayı hedeflemekteyiz.

InfodemiLab  ilk olarak 2020- 2021 yılları arasında TÜBİTAK tarafından desteklenen “Covid-19 Bağlamında Türkiye’de Yanlış Bilgi Yayılımını Medya Kullanıcılarının Gözünden Anlamak ve Önleyici Faaliyet Önerileri Geliştirmek” başlıklı projemiz ile çalışmalarına başlamıştır. Medya kullanıcılarının koronavirüs konulu içeriklere ulaştıkları mecraları, enformasyonu doğrulama ve paylaşma mekanizmalarını ortaya koyduğumuz araştırmanın bulguları, New Media & Society dergisinde yayınlanmıştır. 15 Ocak 2022’den itibaren ise odağımızı güncel “siyasi haberler” olarak genişleten yeni bir proje ile Türkiye’de yanlış bilgi yayılımını geniş bir kapsamla ele almak için tekrar yola koyuluyoruz.

bottom of page