top of page
Halkalar.png
Halkalar Sağ.png

Team

suncem portre2.jpg

Doç. Dr. Suncem Koçer 

Doç. Dr. Suncem Koçer, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora derecesini Indiana Üniversitesi’nde Çift Ana Dal olarak İletişim & Kültür ile Antropoloji bölümlerinde tamamladı.

Güncel araştırma konuları iletişim ve antropoloji disiplinlerinin kesişiminde siyasal iletişim, haber kültürü, dijital medya söylemleri ve mezenformasyon konularına odaklanmaktadır. Verdiği dersler arasında Medya Araştırma Yöntemleri, Siyasal İletişim, İkna ve Propaganda, Medya Politikaları ve Siyaset, Medya Antropolojisi, Haber Kültürü, Sosyal Bilimlerde Anahtar Kavramlar, Etkili Konuşma ve İletişim Kampanyaları bulunmaktadır.

Akademik çalışmaların yanı sıra medya alanında pratisyen olarak çalışmış olan Dr. Koçer’in ortak yapımcısı olduğu iki belgesel film ve 2011-2016 yılları arasında editörlüğü ve sunuculuğunu üstlendiği televizyon programları ile 2015-2016’da Evrensel gazetesinde yazdığı haftalık köşe yazıları bulunmaktadır.

ARAŞTIRMA ASİSTANLARI  

fatma sever fotoğraf infodemi.jpg

Fatma Sever

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Güvenlik Çalışmaları alanında yüksek lisans öğrencisidir ve aynı zamanda öğretim asistanıdır. Lisans eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamıştır. Şu anda bölgesel güvenlik, güvenlik yönetişimi ve bölgeselleşme gibi konulara odaklanmaktadır. InfodemiLab’de, literatür taraması, anket tasarımı ve veri toplanması çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.

Aykut Erk_blank.jpg

Mehmet Aykut Erk

Çukurova Üniversitesi Adli Bilimler Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlamak üzeredir. Lisans eğitimini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Bağımlılık Anabilim Dalında tamamlamıştır. Şiddet davranışı, adli siber psikoloji, siber davranış ve siber şiddet üzerine çalışmalarını yürütmektedir. InfodemiLab ekibinde; literatür taraması, veri toplanması ve analizi, etnografik araştırma ve ekip iletişimi noktalarında katkı sunmaktadır.

berru portre.jpg

Berru Perdahcı

Çukurova Üniversitesi İletişim Çalışmaları yüksek lisans programında eğitimine devam etmektedir. Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Medya psikolojisi, oyun bağlılığı ve bağımlılığı, dijital oyunlar, kullanıcı deneyimi, dijital oyun kültürü ve toplulukları alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

89344(1).png

M. Burak Atasever

Koç Üniversitesi Tasarım, Teknoloji ve Toplum programında doktora eğitimine devam etmektedir. Lisans eğitimini ODTÜ Felsefe bölümünde, yüksek lisans eğitimini MSGSÜ Felsefe bölümünde tamamlamıştır. Sanat ve siyaset felsefesi, teknoloji, yapay zeka, medya ve tasarım alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. İnfodemiLab bünyesinde; literatür taraması, veri toplanması ve analizi, etnografik araştırma, akademik yazınsal üretimler ve iletişim faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır. 

YÜRÜTÜCÜ 

bahadır portre1.jpg

Bahadır Öz

Kültürlerarası iletişim, meslek etiği, iletişim psikolojisi konuları üzerine araştırmalar gerçekleştiren İletişim Bilimci / Psikolog. Kadir Has Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Psikoloji bölümlerinden mezun olduktan sonra yine aynı kurum içerisinde PrLab Koordinatörü olarak görev almaya başladı. Kadir Has Üniversitesi'nde İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programına devam ediyor. 

Gülten portre.jpeg

Gülten Okçuoğlu

Çevrimiçi nefret söylemi, çevrimiçi sosyal müdahalecilik, karşı konuşma stratejisi konuları üzerine araştırmalar gerçekleştiriyor. Kadir Has Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan aynı üniversitenin İletişim Bilimleri Fakültesi’nde ve Torino Üniversite Kültür, Siyaset ve Toplum Fakültesi’nde Yüksek Lisans Programını tamamladı. Sivil toplum örgütünde İletişim Koordinatörü olarak çalışmaya devam ediyor.  

Aslı Asena Turan, Koç Üniversitesi Tasarım, Teknoloji ve Toplum programında doktora eğitimine ve öğretim asistanlığına devam etmektedir. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler: Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu bölümünde tamamlamıştır. Influencer endüstrisi ve güvencesiz çalışma biçimi, yeni medyada toplumsal cinsiyet ve ailede güç ilişkileri alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. İnfodemiLab bünyesinde; literatür taraması, veri toplanması ve analizi, etnografik araştırma, akademik yazınsal üretimler ve iletişim faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.

Aslı Asena Turan 

Screen Shot 2023-11-10 at 04.58.08.png
bottom of page