top of page
Halkalar Sağ.png

Resources

Halkalar Sağ.png

Infodemi Eğitimi Projesi

İnfodemi Eğitimi Projesi, katılımcıların Covid-19 ile ilgili yanlış bilgilere karşı dayanıklılığını artırabilmek için çevrimiçi eğitim aracı oluşturarak sivil katılım, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve medya okur-yazarlığına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

bottom of page